Koleją po Dolnym Śląsku

Nowy przewodnik! 150 lat kolei kamiennogórskiej

Na terenie województwa dolnośląskiego obserwuje się bogactwo dziedzictwa kultury materialnej, co jest niewątpliwie mocną stroną regionu (Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, s. 7 i 37). Jak wskazuje Narodowy Instytut Dziedzictwa: „najbardziej uchwytna cecha dziedzictwa kultury województwa dolnośląskiego - to największa liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Polsce” (https://www.nid.pl/pl/Regiony/Dolnoslaskie/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/).

fot. Bogdan Adler
fot. Tomas Sagner
fot. Krzysztof Kociołek

Wśród tej wielości i różnorodności zabytków i pamiątek przeszłości, chcemy przypomnieć przede wszystkim zabytki techniki, przemysłu. Wśród najbardziej znanych i najczęściej polecanych dolnośląskich atrakcji turystycznych zwykle bowiem ich brakuje. Pojawiają się zamki i pałace, zagadkowe i tajemnicze miejsca, znane miasta (Wrocław, Kłodzko, Polanica-Zdrój) i ich charakterystyczne punkty, jak np. Zamek Książ w Wałbrzychu, Kościół Pokoju w Jaworze i Świdnicy czy Wang w Karpaczu. Są to niezaprzeczalnie wspaniałe ślady dawnej świetności, przykłady pięknych i wartych odwiedzenia miejsc, istotne dla naszego dziedzictwa obiekty kultury, stanowią jednak już pewien standard wśród najważniejszych zabytków, najczęściej wskazywanych skarbów dolnośląskiego dziedzictwa. Obok tych zestawień znalazłyby się takie, które koncentrują się na tajemnicach związanych z II wojną światową oraz popularne w ostatnim czasie doniesienia pasjonatów „urbexu”, którzy prezentują miejsca atrakcyjne, interesujące, które jednak nie zawsze są zabytkowe i nie w każdym przypadku stanowią dziedzictwo kulturowe regionu, a i samo ich „zwiedzanie” nieraz może okazać się niebezpieczne, stąd nie dla każdego dostępne.

Mało jednak wśród tych najważniejszych dolnośląskich zabytków, miejsc opisywanych, promowanych i docenianych jest dziedzictwa przemysłowego. W „Programie opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego” wskazano, że jedną z mocnych stron regionu w obszarze dziedzictwa kulturowego jest duży zasób zabytkowych obiektów architektury przemysłowej, zarazem jednak słabą stanowi „znaczna lub całkowita dewastacja obiektów przemysłowych i kolejowych będąca skutkiem ich długotrwałego nieużytkowania” (s. 10).

Tymczasem, jak wskazano w poprzedzającym ten program dokumencie („Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2015-2018”): „Zważywszy na wczesny, wielokierunkowy i intensywny rozwój gospodarczy Dolnego Śląska (nieporównywalny z innymi regionami kraju) oraz jego wyjątkowe nasycenie różnorodnymi obiektami zabytkowymi w zakresie techniki i przemysłu, potrzebna jest szczególna dbałość o ten segment dziedzictwa kulturowego województwa dolnośląskiego.” (s. 61). Podkreślono zarazem niedostateczne eksponowanie właśnie dziedzictwa przemysłowego (s. 61).

Również w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030” wskazano, że słabą stroną regionu jest „znaczna dewastacja zabytkowych obiektów przemysłowych i kolejowych spowodowana ich długotrwałym nieużytkowaniem” (s.37).

Jak wskazano w raporcie „Polacy wobec dziedzictwa” (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017) istnieje ścisły związek pomiędzy wiedzą na temat zabytku (obiektu) a nastawieniem do dziedzictwa kulturowego (s. 24 i nast.). W związku z powyższym warto upowszechniać wiedzę na temat zwłaszcza tych obiektów dziedzictwa kultury materialnej, na temat których niewiele wiadomo.
Przykładem takiego obiektu jest kolej regionu kamiennogórskiego, która jak dotąd nie doczekała się osobnego opracowania, podejmującego w sposób kompleksowy temat jej historii i rozwoju.

Publikacje prasowe nt. kolei (m.in. tej z regionu Kamiennej Góry) są z reguły nieprzychylne i zwykle dążą do obnażenia zaniedbań i niedociągnięć, podczas gdy warto byłoby pokazać mieszkańcom i turystom, jak dużą rolę odgrywa kolej w rozwoju gospodarczym regionu, jakie jest jej znaczenie dla rozwoju turystyki (dawniej i współcześnie, nie tylko w odniesieniu do realizowanego transportu osobowego, ale także szeregu imprez dla mieszkańców i gości, jak np. przejazdy drezynami itp.) oraz jak można wykorzystać jej potencjał. Nasz Przewodnik nie aspiruje do publikacji naukowej, z pewnością jednak przybliży tematykę i będzie stanowić pierwszą regionalną publikację poświęconą kolei w tym regionie.

Na rok 2019 przypada 150-lecie linii kolejowej Sędzisław - Kamienna Góra – Lubawka (ta 6 kilometrowa linia kolejowa została oddana do użytku 29.12.1869 r., stanowiąc wraz z linią kolejową nr 299 Kamienna Góra - Lubawka - Královec pierwsze zbudowane odgałęzienie od Śląskiej Kolei Górskiej). Jest to doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom regionu informacje na jej temat, ukazać jej rolę i znaczenie w rozwoju regionu, ale przede wszystkim – przedstawić ją jako element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym kolej od zawsze miała duże znaczenie i w ostatnich latach je odzyskuje.

Oddajemy w Wasze ręce kolejny przewodnik z naszej serii „Koleją po Dolnym Śląsku”. Poświęcony jest on dziedzictwu przemysłowemu okolic linii kolejowych ziemi kamiennogórskiej.

Ten wybór jest nie przypadkowy, bo ta krótka, licząca zaledwie kilkanaście kilometrów linia kolejowa, biegnąca z Sędzisławia przez Kamienną Górę do Lubawki, została oddana do użytku dokładnie 150 lat temu, 29 grudnia 1869 r. Stanowiła ona pierwsze odgałęzienie Śląskiej Kolei Górskiej, stąd i o tej magistrali kolejowej kilka słów w_tym przewodniku się znalazło. Ostatnią jego część poświęciliśmy natomiast dwóm kolejnym liniom wychodzącym z_Kamiennej Góry - w stronę Krzeszowa i Chełmska Śląskiego oraz w stronę Kowar i Jeleniej Góry, po których niestety pociągi już nie jeżdżą, ale nie można o nich zapominać. Zapraszamy w podróż!Wkrótce rusza modernizacja dworca kolejowego Malczyce

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą przebudowy dworca kolejowego Malczyce. Zmodernizowany budynek dworca będzie dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z ograniczoną mobilnością.

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku dworca oraz modernizację jego wnętrza: m.in. dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienie odpowiednich standardów obsługi podróżnych. Na dworcu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: wykonanie nowej elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Na nowo zaaranżowana zostanie przestrzeń obsługi pasażerów, gdzie znajdą się: poczekalnia, Biura Obsługi Klienta z możliwością zakupu biletów, toalety. Podróżni z małymi dziećmi będą mieć do dyspozycji pomieszczenie wyposażone w przewijak i umywalkę.

Prace obejmą również teren przed dworcem. Wymieniona będzie nawierzchnia, zamontowane zostaną stojaki rowerowe, powstaną nowe miejsca parkingowe wraz z miejscem dla osoby z niepełnosprawnością. Zmodernizowany budynek dworca zostanie wyposażony w monitoring.

Rozpoczynamy modernizację kolejnego dworca kolejowego na Dolnym Śląsku i to ogromna radość. Program, który prowadzi PKP S.A. to wielka szansa i ogromne wsparcie dla naszego regionu. Strategia modernizacji kolei to przede wszystkim inwestycje zapewniające bezpieczeństwo i komfort dla podróżnych. To najważniejszy cel. W ostatnich dwóch latach oddawaliśmy mieszkańcom Dolnego Śląska do użytku piękne budynki dworców m.in. w Jaworze, Smardzowie, Siechnicach czy Zgorzelcu. W przyszłym roku mam nadzieję, że wezmę udział w podobnej uroczystości, właśnie tutaj w Malczycach. Dziękuję grupie PKP za zaangażowanie i życzę sprawnie poprowadzonej inwestycji – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Realizacja przebudowy dworca kolejowego Malczyce prowadzona jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Projekt ten obejmuje modernizację 7 dworców kolejowych, w tym właśnie przebudowę dworca kolejowego Malczyce. Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE oraz środków Funduszu Spójności oraz ze środków własnych PKP S.A.

Wykonawcą prac budowlanych na stacji Malczyce jest Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość inwestycji to ok 10 mln złotych. Zakończenie przebudowy dworca planowane jest na koniec 2020 roku.


Jelenia Góra może zostać odcięta od kolei na ponad rok

Czy to możliwe, aby kolejarze chcieli świadomie zrezygnować z kilku milionów pasażerów, którzy chętnie korzystają z kolei i przesadzić ich do autobusów? 

45WE opuszcza stację w Trzcińsku. Czy taki widok możemy stracić na półtora roku? / fot. Wojciech Głodek

Obecnie powstaje dokumentacja projektowa dla rewitalizacji trzystumetrowego, dwutorowego tunelu kolejowego na linii z Wrocławia do Jeleniej Góry, między Janowicami Wielkimi a Wojanowem (7 km przed Jelenia Górą). – Głównym efektem prac ma być zwiększenie skrajni, czyli „poszerzenie” tunelu. Pozwoli to na równoczesny przejazd pociągów po obu torach. Obecnie, ze względu na bezpieczeństwo, w tunelu nie mogą się mijać pociągi. Obowiązuje również zwolnienie jazdy – mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizacja zadania zwiększy potencjał linii, m.in. przepustowość - więcej pociągów i z większą prędkością będzie mogło jeździć tunelem na odcinku Janowice Wielkie - Wojanów – dodaje rzecznik PKP PLK. Jednak realizacja projektu w obecnej wersji to także całkowite wyłączenie z ruchu tego odcinka linii kolejowej na 14 albo nawet 18 miesięcy. I to oczywiście jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a to też nie jest takie pewne. Jeszcze mamy w pamięci zeszłoroczny remont tunelu między Wałbrzychem a Jedliną-Zdrój, który zamiast zakończyć się w listopadzie, skończył się w czerwcu kolejnego roku. Czy można być optymistą?

– Propozycja, jaka jest dyskutowana między Kolejami Dolnośląskimi a spółką PKP PLK S.A. dotycząca zamknięcia tunelu kolejowego w rejonie Janowic Wielkich jest dla nas w prezentowanej postaci nie do przyjęcia – mówi Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry. – Trwają rozmowy o tym, żeby na okres 18 miesięcy (półtora roku) zamknąć tunel w celu jego rewitalizacji, co oznacza w praktyce nie tylko niewyobrażalne problemy komunikacyjne w komunikacji Jeleniej Góry (i dalej – Szklarskiej Poręby) z Wrocławiem czy Warszawą, ale zrujnowanie wizerunku kolei i dewastację przyzwyczajeń pasażerów do kolei budowanych przez przeszło dekadę.

Podobnego zdania jest Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Tunel rzeczywiście wymaga prac modernizacyjnych, ponieważ jest w złym stanie technicznym. Nie zgadzamy się jednak na całkowite zamknięcie linii na okres ok. 14 miesięcy ze względu na prowadzoną przez Koleje Dolnośląskie bardzo dużą obsługę ruchu pasażerskiego pomiędzy Wrocławiem a Szklarską Porębą Górną. Wielomiesięczne wstrzymanie ruchu w Kotlinie Jeleniogórskiej zagrozi prawidłowej obsłudze pasażerów przez pociągi KD. Połączenia pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą i Szklarską Porębą Górną cieszą się dużą popularnością, zarówno w sezonie letnim jak również zimowym. 

Koleje Dolnośląskie w 2018 r. przewiozły na trasie Wrocław - Jelenia Góra - Szklarska Poręba ponad 1,7 miliona pasażerów. Odnotowano też wzrost względem roku poprzedniego o prawie 20%, co pozwala przypuszczać, że w tym roku liczba pasażerów samych tylko Kolei Dolnośląskim na tej trasie może przekroczyć 2 miliony. A to nie wszystko. Tą trasą jeździ także cieszący się dużą popularnością pociąg Polregio z Poznania do Szklarskiej Poręby oraz od 3 do 6 pociągów dalekobieżnych PKP Intercity.

Przez całe lata Jeleniogórzanie i turyści męczyli się, jadąc pociągiem do Wrocławia w czasie 3 godz. 40 min. Kolej wyremontowała torowiska, kosztem wielu milionów zł zrewitalizowała dworce kolejowe i przystanki na tej trasie, nawet udało się tak zaplanować kursowanie "pendolino", że dojeżdża do Jeleniej Góry. Czas podróży koleją z Jeleniej Góry do Wrocławia skrócił się do niespełna dwóch godzin (niemal o połowę) i w sytuacji kiedy pasażerowie coraz chętniej korzystają z kolei, to teraz... zamyka się trasę na półtora roku! Jeśli jest w tym wszystkim jakaś logika, to niestety – bardzo pokrętna – mówi Jerzy Łużniak. – Jesteśmy absolutnie przeciwni takiej technologii rewitalizacji, która jest w istocie rodzajem dewastacji kreujących się pozytywnych przyzwyczajeń podróżnych. Zastępcza komunikacja autobusowa z Janowic Wielkich do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby nie rozwiązuje żadnego istotnego problemu.

Czy to możliwe, aby kolejarze chcieli świadomie zrezygnować z kilku milionów pasażerów i przesadzić ich do autobusów? Niestety może się okazać, że tak. Już poprzednie remonty na linii kolejowej do Jeleniej Góry prowadzone były przez PKP PLK SA bardziej z myślą o wygodzie wykonawców i wydaniu środków w terminie, niż z myślą o komforcie pasażerów. Przypomnijmy, zdarzało się, że zarządca infrastruktury planował dla Dolnego Śląska na 1 miesiąc aż 15 różnych rozkładów jazdy!

Prezydent Jeleniej Góry przypomina, że przejawy niedostatku wyobraźni w działaniach mających na celu przebudowę systemu komunikacji Kotliny Jeleniogórskiej obserwujemy już od dłuższego czasu. Ponad dwa lata temu, w grudniu 2016 r. zamknięto (pod pozorem zawieszenia) tzw. Kolej Doliny Bobru z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Kilkanaście spotkań, animowanych głównie przez burmistrzów Złotoryi i Wlenia nie dało rezultatu. Poza obietnicami nie padły zobowiązania, chociaż wszyscy podkreślali, że to ważne połączenie, a jego przedłużenie ze Lwówka do Złotoryi i dalej do Legnicy „domyka” ważny fragment komunikacji na Dolnym Śląsku. 

Jak zauważa Jerzy Łużniak nie lepsza sytuacja panuje w inwestycjach drogowych, które również prowadzone są tak aby wygodnie było Wykonawcy, a nie mieszkańcom – Wiosną tego roku zamknięto drogę Wrocław - Jelenia Góra w rejonie Bolkowa, bo wykonawca chciał mieć spokój na budowie i nie chciał realizować prac inaczej, niż wytyczając kilkukilometrowy objazd. Na prawie trzy miesiące w szczycie wakacyjnym zdezorganizował komunikację Wrocław – Jelenia Góra. Powtórzył tę operację stosując tę samą technikę, budując wpięcie na węźle Bolków od drugiej strony.

– Mamy nadzieję, że PKP PLK znajdzie dogodne rozwiązanie tej sytuacji – dodaje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. – Jedną z możliwości jest prowadzenie prac remontowych z zachowaniem przejezdności linii.

Bezpłatne przewodniki kolejowe po Dolnym Śląsku

Przewodniki, który oddajemy w Wasze ręce w tym roku, mają jak zawsze zachęcać do tego, by poznawać Dolny Śląsk podczas pieszych wędrówek i podróży koleją, łącząć te dwie formy aktywności i pozwalać cieszyć się urokami każdej z nich.


Nowa Ruda / fot. Piotr Weber

Poniżej kilka słów o każdym z przewodników. Każdy możecie zupełnie bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony. Może też otrzymać - oferta ważna do wyczerpania nakładu - wersję drukowaną każdego z przewodników.

150 lat kolei kamiennogórskiej. Jelenia Góra - Wałbrzych - Kamienna Góra
Na rok 2019 przypada 150-lecie linii kolejowej Sędzisław - Kamienna Góra – Lubawka (ta 6 kilometrowa linia kolejowa została oddana do użytku 29.12.1869 r., stanowiąc wraz z linią kolejową nr 299 Kamienna Góra - Lubawka - Královec pierwsze zbudowane odgałęzienie od Śląskiej Kolei Górskiej). Jest to doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom regionu informacje na jej temat, ukazać jej rolę i znaczenie w rozwoju regionu, ale przede wszystkim – przedstawić ją jako element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym kolej od zawsze miała duże znaczenie i w ostatnich latach je odzyskuje. Oddajemy w Wasze ręce kolejny przewodnik z naszej serii „Koleją po Dolnym Śląsku”. Poświęcony jest on dziedzictwu przemysłowemu okolic linii kolejowych ziemi kamiennogórskiej.

kliknij w okładkę aby przejść do pobierania


Koleją po Dolnym Śląsku: Od dworca do dworca
W tym przewodniku opowiadamy o rozwoju kolei przez pryzmat kolejowej architektury i mamy nadzieję, że nasz przewodnik pozwoli Wam odkryć - poza atrakcjami turystycznymi regionu - także urok dolnośląskich linii kolejowych. Różnorodność zabudowań dworcowych, historia ich powstania i zmienność losów jak w soczewce skupiają różnorodność dziejów Dolnego Śląska, podkreślając jednocześnie znaczenie kolei dla rozwoju regionu.

kliknij w okładkę aby przejść do pobierania


Koleją po Dolnym Śląsku: Powiat wrocławski
To przewodnik, w którym znajdziecie informacje na temat interesujących linii kolejowych oraz atrakcji turystycznych położonych wzdłuż lub obok nich. Jesteśmy przekonani, że publikacja, w której nawiązujemy do dawnej i współczesnej historii tego regionu oraz podejmujemy ważny dla niego temat linii kolejowych, ich potencjału i możliwości wykorzystania, może być interesująca zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

kliknij w okładkę aby przejść do pobierania


150 lat linii kolejowej Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka
Ta krótka, bo licząca zaledwie kilkanaście kilometrów linia kolejowa, została oddana do użytku 29 grudnia 1869 r., stanowiąc pierwsze odgałęzienie od Śląskiej Kolei Górskiej. Nie tylko to jednak świadczy o jej wyjątkowości: jest interesująca pod względem technicznym (zastosowane rozwiązania), historycznym i gospodarczym (z uwagi na wpływ na rozwój regionu) i turystycznym (trasa umożliwia podziwianie pięknych widoków i przebiega przez interesujące miejsca).

kliknij w okładkę aby przejść do pobierania


Wszystkie publikacje możecie pobrać z naszej strony (kliknijcie w odpowiednią okładkę) lub odebrać jeden z bezpłatnych egzemplarzy. Miejsca, gdzie m.in. trafiły nasze przewodniki, to:
 • Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu
 • Karkonoska Informacja Turystyczna w Jeleniej Górze
 • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy
 • Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
 • Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
 • Biuro Dworca Wrocław Główny
 • Lniana Chata w Chełmsku Śląskim
 • Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
 • Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie
 • Informacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie
 • Centrum Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie
 • Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne
 • Poczta i Urząd Gminy w Marciszowie
 • Punkt informacyjny przy Kolorowych Jeziorkach
 • Informacja Turystyczna na dworcu Wrocław Główny
 • Informacja Turystyczna w Piechowicach
 • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu
 • Urzędzie Miejskim w Siechnicach
 • Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie i Mokrym Dworze

Plecaki spakowane? Bilety zakupione? To sznurujcie buty i w drogę!Możemy także przesłać Wam wybraną publikację do domu. Aby ją otrzymać prześlijcie zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres:

Instytut Dolnośląski, skrytka pocztowa 2388, 50-131 Wrocław 3

Możecie również wpłacić darowiznę w wysokości co najmniej kosztu przesyłki (oczywiście jeśli tylko chcecie, możecie wesprzeć bardziej naszą działalność) na konto:

Instytut Dolnośląski, 28 2130 0004 2001 0663 3879 0001
w temacie podajcie: "darowizna na cele statutowe - koleją po dolnym śląsku"


A następnie wyślijcie nam adres, na jaki mamy wysłać bezpłatny egzemplarz.

Do pierwszych 100 osób (a właściwie 123), które zgłosiły się do nas po 1 sierpnia wysłaliśmy pakiet przewodników na nasz koszt. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi naszymi publikacjami, koniecznie odwiedzaj nasz profil Koleją po Dolnym Śląsku.

Bezpłatna publikacja z okazji 150 lat kolei w Kamiennej Górze

Bardzo nam miło, że na ręce PT Czytelników składamy następny przewodnik z naszej serii „Koleją po Dolnym Śląsku”. Nasza radość jest tym większa, że trafi do miłośników kolejowych podróży w roku, w którym obchodzimy jubileusz 150-lecia linii kolejowej Sędzisław – Kamienna Góra – Lubawka.

Sędzisław / pocztówka ze zbiorów Krzysztofa Kociołka

Ta krótka, bo licząca zaledwie kilkanaście kilometrów linia kolejowa, została oddana do użytku 29 grudnia 1869 r., stanowiąc pierwsze odgałęzienie od Śląskiej Kolei Górskiej. Nie tylko to jednak świadczy o jej wyjątkowości: jest interesująca pod względem technicznym (zastosowane rozwiązania), historycznym i gospodarczym (z uwagi na wpływ na rozwój regionu) i turystycznym (trasa umożliwia podziwianie pięknych widoków i przebiega przez interesujące miejsca).

Przewodnik składa się z dwóch części. Pierwszą jest część historyczno-kolejowa, w której pokrótce omawiamy walory krajobrazowe, jak też powstanie i rozwój linii kolejowej Sędzisław - Ka­mien­na Góra – Lubawka, następnie opisany został regres kolei w re­gionie kamiennogórskim na przełomie wieków oraz przywrócenie połączeń kolejowych (od sezonowych po całoroczne). Wszystkich bardziej zainteresowanych tym tematem zapraszamy do naszej drugiej publikacji, która ukaże się już wkrótce i będzie nosiła tytuł: "Koleją po Dolnym Śląsku: 150 lat linii kolejowej Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka. Historia i współczesność".

Część druga przewodnika ma natomiast charakter turystyczny – w niej zabieramy Was, Drodzy Czytelnicy, w podróż po regionie – ziemi kamiennogórskiej, która ma turystom wiele do zaoferowania. Całość ilustrujemy archiwalnymi i współ­cze­snymi fotografiami. Zapraszamy! 

Stacja w Lubawce, 2 maja 2017 roku / fot. Wojciech Głodek
Przejazd pociągiem z Sędzisławia do Lubawki i dalej w kierunku granicy z Republiką Cze­ską pozwala na podziwianie wielu pasm i szczytów górskich, co na pierwszy rzut oka nie wydaje się oczywiste. W ciągu niespełna półgodzinnej podróży mamy okazję obserwować zarówno najwyższy szczyt Karkonoszy, jak i niższe wzniesienia wchodzące w skład gór Wałbrzyskich, Kruczych (Kamiennych) czy też Rudaw Janowickich. Już na samym początku wycieczki podczas wyjazdu ze stacji Sędzisław można między drzewami dostrzec Śnieżkę, która będzie pojawiać się także na kolejnych fragmentach trasy.

Na początkowym etapie linia kolejowa do Kamiennej Góry odbija łukiem w lewo od głównej trasy biegnącej do Jeleniej Góry i prowadzi Obniżeniem Lesku pozwalając na oglądanie masywu Krąglaka (692 m n.p.m.) oraz Gór Lisich. Na odcinku z Sędzisławia do Kamiennej Góry znajdują się dwa stalowe mosty kratownicowe nad rzekami Lesk oraz Bóbr. Po minięciu drugiego linia kolejowa niemal do samej Lubawki jest poprowadzona w jego dolinie. Wówczas po lewej stronie odsłaniają się widoki na Trójgarb (778 m n.p.m.) oraz (momentami) na Chełmiec (851 m n.p.m.).

SA134-007 Jako pociąg osobowy nr 25401 relacji Jelenia Góra – Trutnov hl.n. zbliża się do przystanku osobowego Błażkowa, 2 wrzesień 2017 r. / fot. Krzysztof Kociołek
Zbliżając się do Kamiennej Góry można ujrzeć wzniesienia Czarnego Lasu, u którego podnóża zostało wybudowane Osiedle Krzeszowskie. Zaś po wyjeździe - ponownie podziwiać panoramę Karkonoszy oraz należącą do Rudaw Janowickich Wielką Kopę (871 m n.p.m.), która wybija się na pierwszy plan. Szczególnie interesujący odcinek rozpoczyna się w Błażkowej, wsi położonej w przewężeniu mię­dzy Wzgórzami Bramy Lubawskiej a Górami Kruczymi. Tuż za przystankiem linia ko­le­jo­wa jest otoczona z obydwu stron górami, a rów­no­legle do niej biegnie lokalna droga i płynie rzeka Bóbr.

Po minięciu przez pociąg masywu Skowrońca otwiera się widok na Lubawkę i charakterystyczne szczyty Gór Kruczych ze Świętą Góra (701 m n.p.m.) i Polską Górą (791 m n.p.m.) na czele. Oznacza to, że skład wjechał już w obszar Bramy Lubawskiej. Jest to obniżenie między Karkonoszami a Górami Kruczymi (od wschodu), którym przebiega umowna granica Sudetów Środkowych i Za­cho­dnich. Wytrasowanie tędy linii kolejowej umożliwia obserwację na tym kilkukilometrowym odcinku aż do czeskiego Královca pięknej panoramy Grzbietu Lasockiego (Karkonosze Wschodnie) z górującą nad nim Śnieżką.

Szynobus 810 543-9 jako pociąg osobowy nr 25405 relacji (Sędzisław) Kamienna Góra – Trutnov hl.n. zmierza w kierunku przystanku osobowego w Lubawce. W tle widoczna Święta Góra, 2 czerwiec 2018 r. – autor Maciej Mikołajczak

Ten przewodnik będzie dostępny zarówno w wersji on-line, jak i w wersji papierowej. Do pierwszych 100 osób, które zgłoszą się do nas w sierpniu, wyślemy papierowy przewodnik bezpłatnie. Szczegóły wkrótce.

Bezpłatne egzemplarze będzie można także otrzymać w niektórych punktach informacji turystycznej oraz na niektórych dworcach. Liczba egzemplarzy jest ograniczona!

Zaglądajcie tu, aby nie przeoczyć zapisów na bezpłatny egzemplarz!

Życzymy Wam wszystkim dobrej podróży!

Wydanie niniejszej publikacji jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Publikacja będzie dostępna w wybranych punktach Dolnego Śląska.

Następny przewodnik! Koleją po powiecie wrocławskim już w sierpniu

To będzie już czwarty przewodnik po atrakcjach z koleją związanych, jaki oddamy w Wasze ręce. Zapraszamy na wycieczkę dookoła Wrocławia po wszystkich stacjach i przystankach położonych we wrocławskim powiecie ziemskim.


fot. Piotr Weber
Powiat wrocławski ziemski został utworzony wraz z początkiem roku 1999 na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopnio­wego podziału terytorialnego państwa. Obejmuje obszar wokół Wrocławia, na wschód i południe od miasta, które wprawdzie jest jego siedzibą, jednak samo tworzy odrębny powiat grodzki. W skład powiatu wrocławskiego ziemskiego wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie:
 • Kąty Wrocławskie,
 • Siechnice, 
 • Sobót­ka 
oraz sześć gmin wiejskich:
 • Czernica, 
 • Długołęka, 
 • Jordanów Śląski, 
 • Kobierzyce, 
 • Mietków, 
 • Żórawina.

Kąty Wrocławski / fot. Piotr Weber
Długołęka / fot. Wojciech Głodek

Po­wiat wrocławski ma dużo do zaoferowania turystom – na jego terenie znajduje się wiele zabytków, interesujących miejsc i pięknych krajobrazów. Co ważniejsze – do wielu z nich można dotrzeć koleją. I w taką właśnie kolejową podróż po terenie powiatu wrocławskiego Was zapraszamy!

Proponujemy Wam przewodnik, w którym znajdziecie informacje na temat interesujących linii kolejowych oraz atrakcji turystycznych położonych wzdłuż lub obok nich. Jesteśmy przekonani, że publikacja, w której nawiązujemy do dawnej i współczesnej historii tego regionu oraz podejmujemy ważny dla niego temat linii kolejowych, ich potencjału i możliwości wykorzystania, może być interesująca zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

W naszej podróży przez powiat wrocławski drogami żelaznymi odkrywamy piękno i historię współtworzących go miejscowości. Tym samym zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy, by odkrywać region podróżując koleją i odwiedzając miejscowości położone przy liniach kolejowych.
Proponujemy skorzystanie z linii kolejowych wychodzących z Wrocławia w pięciu kierunkach:
 • Wałbrzycha, 
 • Kłodzka, 
 • Opola, 
 • Jelcza-Laskowic,
 • Oleśnicy. 
Gminy, do których zajrzymy, to
 • Mietków, 
 • Kąty Wrocławskie, 
 • Żórawina, 
 • Siechnice, 
 • Czernica,
 • Długołęka. 

Czernica / fot. Piotr Weber

fot. Piotr Weber

Po drodze zatrzymywać się będziemy na takich stacjach i przystankach, jak
 • Smolec, 
 • Sadowice Wrocławskie, 
 • Kąty Wrocławskie, 
 • Mietków, 
 • Smardzów Wro­cław­ski, 
 • Żórawina, 
 • Węgry, 
 • Święta Katarzyna, 
 • Zębice Wro­cła­w­skie, 
 • Siechnice, 
 • Zakrzów Kotowice, 
 • Czernica, 
 • Dłu­gołęka, 
 • Borowa Oleśnicka.

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik pozwoli Wam dostrzec poza atrakcjami turystycznymi regionu także potencjał linii kolejowych. Gotowi do odjazdu?

Zapraszamy!

Ten przewodnik będzie dostępny zarówno w wersji on-line, jak i w wersji papierowej. Do pierwszych 100 osób, które zgłoszą się do nas w sierpniu, wyślemy papierowy przewodnik bezpłatnie. Szczegóły wkrótce.

Bezpłatne egzemplarze będzie można także otrzymać w niektórych punktach informacji turystycznej oraz na niektórych dworcach. Liczba egzemplarzy jest ograniczona!

Zaglądajcie tu, aby nie przeoczyć zapisów na bezpłatny egzemplarz!

Życzymy Wam wszystkim dobrej podróży!Wydanie niniejszej publikacji jest współfinansowane z budżetu Powiatu Wrocławskiego. Publikacja będzie dostępna w wybranych punktach Dolnego Śląska.

Nowy przewodnik! "Od dworca do dworca" już w sierpniu!

Przewodnik, który oddajemy w Wasze ręce, jest trzecim z serii "5 tras". Tym razem nasza podróż biec będzie od dworca do dworca. Jest to znakomita okazja do przedstawienia interesujących obiektów infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku. 

Rudna Gwizdanów / fot. Kamil Kołacz
Dzierżoniów Śląski / fot. Wojciech Głodek

W przewodniku uwzględniliśmy pięć interesujących propozycji wycieczek na trasach:
 • z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby Górnej,
 • z Kłodzka Głównego do Polanicy-Zdroju
 • z Wałbrzycha Szczawienka do Kamiennej Góry,
 • z Wołowa do Głogowa,
 • z Jaworzyny Śląskiej do Dzierżoniowa Śląskiego.
Proponujemy Wam 5 tras i każdej poświęcamy odrębny rozdział, w którym znajdziecie opis proponowanej wycieczki oraz charakterystykę najciekawszych atrakcji turysty­cznych na trasie. Przede wszystkim jednak opisujemy budynki dworcowe, na które chcemy tym razem zwrócić szczególną uwagę. Dla zilustro­wa­­nia piękna i bogactwa dziedzictwa ma­te­rial­ne­go i przyrodniczego regionu, do każdej z tras do­bra­liśmy zdjęcia, ukazujące jej wy­jątkowy urok.

Opowiadamy o rozwoju kolei przez pryzmat kolejowej architektury i mamy nadzieję, że nasz przewodnik pozwoli Wam odkryć - poza atrakcjami turystycznymi regionu - także urok dolnośląskich linii kolejowych. Różnorodność zabudowań dworcowych, historia ich powstania i zmienność losów jak w soczewce skupiają różnorodność dziejów Dolnego Śląska, podkreślając jednocześnie zna­czenie kolei dla rozwoju regionu.

Dzięki opisywaniu atrakcji turystycznych leżących wzdłuż linii kolejowych promujemy nasz region wśród wszystkich tych, których interesuje kolej, rozwój linii kolejowych i ich dostępność dla turystów, czy też po prostu – mieszkańców innych regionów kraju i zagranicy, którzy szukają pomysłu na interesującą wycieczkę łączącą przeszłość z teraźniejszością.

Wołów / fot. Piotr Weber
Jaworzyna Śląska / fot. Joanna Witek

Nasze przewodniki online spotkały się z Waszym ogromnym zainteresowaniem i odebraliśmy mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych, za które bardzo dziękujemy. Otrzymywaliśmy sporo zamówień na kolejne egzemplarze papierowe, także po wyczerpaniu nakładu i bardzo żałujemy, że nie mogliśmy Wam już ich wysłać. Cały czas dostępne są jednak w wersji online:


Tegoroczny przewodnik również będzie dostępny zarówno w wersji on-line, jak i w wersji papierowej. Do pierwszych 100 osób, które zgłoszą się do nas w sierpniu, wyślemy papierowy przewodnik bezpłatnie. Szczegóły wkrótce.

Bezpłatne egzemplarze będzie można także otrzymać w niektórych punktach informacji turystycznej oraz na niektórych dworcach. Liczba egzemplarzy jest ograniczona!

Zaglądajcie tu, aby nie przeoczyć zapisów na bezpłatny egzemplarz!

Życzymy Wam wszystkim dobrej podróży!


Wydanie niniejszej publikacji jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Publikacja będzie dostępna w wybranych punktach Dolnego Śląska.